Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen folkhögskola. Skolan arrangerar resande kurser till Afrika och Latinamerika samt kortkurser och seminarier.
Svenska Fredskommittén är en av de 15 huvudorganisationer som står bakom skolan. För mer information:

Färnebo folkhögskola
Box 23
810 20
Österfärnebo
Tfn: 0291-202 75
E-post: info@farnebo.se
Hemsida: www.farnebo.se