antirasistisk studieresa till Tyskland 2001: möte mellan stockholmselev och överlevande av Förintelsen.

Våra antirasistiska resor till Berlin erbjuds varje år alla gymnasieskolor i Sverige. Under resan träffar vi människor som överlevt förföljelse i det fascistiska Tyskland. Vi besöker två f.d. koncentrationsläger, platsen för Wannseekonferensen och ett museum för det tyska antifascistiska motståndet. Men främlingsfientlighet, rasism och högerextremism är inte historia. Därför studerar och diskuterar vi aktuella problem i både Tyskland och Sverige. Vi träffar tyska ungdomar som är engagerade i liknande frågor som vi.

Läs hela materialet som går till skolorna nedan


Vad gör din skola mot rasism och främlingsfientlighet?

Din skola är härmed välkommen att delta med två eller fler elever i en anti-rasistisk studieresa till Berlin. Målet är att väcka intresse samt att ge fördjupad kunskap om rasism och främlingsfientlighet. Framförallt vill vi skapa en grund för elevernas fortsatta engagemang. Under resans gång kommer vi att göra studiebesök på historiska platser, till exempel de f.d. koncentrationslägren i Sachsenhausen och Ravensbrück, och hos grupper som idag arbetar mot rasism. Vi kommer även att hålla dagliga diskussioner i grupper. Frågorna vi tar upp berör allt från förintelsen till dagens integrationspolitik och Schengenavtalet.

Svenska Fredskommittén är en ideell organisation som bildades 1949 och som sedan dess har arbetat för fred och nedrustning, solidaritet och anti-rasism. Sedan 1991 har vi anordnat drygt 40 studieresor med mer än 1500 ungdomar. Svenska Fredskommittén har för närvarande ca 1000 medlemmar och 40 anslutna organisationer. Våra medföljande ledare arbetar ideellt utifrån ett eget engagemang i antirasistiska frågor.

Resan startar från Stockholm fredagen den 14 november 2008 och fredagen den 17 april 2009. Kostnaden för resan är 4200 kronor per person och inbegriper program, studiematerial, resor, inträden samt guidning vid studiebesök, enkla övernattningar och stadiga frukostar. Luncher och middagar kommer vi att äta på enklare restauranger. Maten och andra utgifter får eleverna stå för själva.

Anmäl intresse och deltagande i god tid , senast den 10 oktober 2008 resp den 13 mars 2009. Programmet framgår av bifogat prospekt. För vidare information kontakta vårt kansli.

”Jag åkte iväg med inte allt för stora förhoppningar och återvände med en totalvikt som hade stigit typ hundra kilo. Hundra kilo kunskap. Kunskap av typen ’nu djävlar ska det hända nåt’. Vad kan man mer säga?”

- ur en elevs utvärdering

Med vänlig hälsning

Hans Marcusson och Maggi Månmyr

 

Antirasistisk studieresa till Tyskland


Resans syfte och metod

Låt oss börja med vad vi vill med studieresan. Det fysiska målet är Berlin och syftet är att genom en veckas intensiv samvaro skapa en bra social miljö för att kunna diskutera frågor om rasism och främlingsfientlighet. En viktig del i resan är nämligen de ledarledda diskussionerna som hålls i små grupper. De huvudsakliga budskap och frågeställningar som vi kommer att förmedla kan sammanfattas så här:

1. Alla människor har rätt att bli bemötta som individer och inte bli dömda på förhand som representanter för en grupp.

2. Vad beror segregation på? Vi menar att samhällsproblem som t ex bostadsbrist och arbetslöshet kan skapa grogrund för rasism. Istället för att utse syndabockar vill vi att eleverna ska engagera sig för att skapa ett bättre samhälle för alla.

3. Varför blir man rasist? Finns rasism och främlingsfientlighet också bland invandrare? Vi kommer att diskutera identitet, grupptillhörighet och grupptryck.

4. På vilka sätt kan jag motverka framväxten av rasism och främlingsfientlighet i skolan och i samhället?

5. Hur har rasismen sett ut genom tiderna? Vi anknyter studiebesöken till diskussionerna och visar på likheter och skillnader mellan Förintelsen och världen idag.

Eleverna ska efter studieresan ha fått en god kunskap om rasismens roll i samhället samt om hur den uppkommer. De ska också vara kritiska och kunna slå hål på de vanligaste myterna samt ha idéer, intresse och mod att motverka rasism och främlingsfientlighet.

Ledarna

Ledare deltar ideellt och är engagerade i anti-rasistiskt arbete. De har i regel mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar. Ledarna bor tillsammans med eleverna och finns med som stöd inte bara under de schemalagda timmarna utan också övrig tid.

Urval och uppföljning

Vi ser helst att minst två elever per skola följer med. Detta för att de ska kunna utgöra en kraft mot främlingsfientliga stämningar på skolan eller i dess omgivning och stötta varandra i uppföljningen.

Det är upp till respektive skola att bestämma hur man vill välja ut de som ska resa. Vi ser dock gärna blandade grupper både vad gäller kön och bakgrund. En poäng kan också vara att välja ut elever som har uttryckt rasistiska åsikter. Tänk på att resan är intensiv och känslomässigt krävande.

Gruppen som reser ska naturligtvis redovisa sina intryck när de kommer hem. Det är nödvändigt att gruppen i förväg bestämt i vilken form de vill redovisa. Vi hjälper gärna till med idéer före, under och efter resan. Exempel på hur redovisningen kan se ut är film, fotoutställning, temadag med diskussion och föredrag. Möjligheterna är oändliga.

Om någon av medicinska skäl behöver speciell omvårdnad, kost eller särskild hjälp, vill vi veta det på förhand. Detta för att resan ska bli trevlig och säker för alla.

Övrigt

OBS! Det här är en studieresa där det råder ett totalt alkoholförbud för både deltagare och ledare!

Bussen är trafikförsäkrad. Chauffören har mångårig erfarenhet och hittar bra i Berlin.

Varje resa tar ca 35 elever.

Det är bra om eleverna har med sig försäkringsbeviset från försäkringsbolaget där hemförsäkringen är tecknad samt sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan.

Vill ni veta mer om resan eller om Svenska Fredskommittén går det bra att höra av sig till oss.


Anti-rasistisk studieresa till Tyskland

 

Är jag rasist om jag anser att invandrarna tar våra bostäder och jobb? Finns det rasister bland invandrarna? Vad är det för skillnad mellan en flykting och en invandrare? Svensk flyktingpolitik – (hur) fungerar den? Vad innebär Schengenavtalet? Vad kan man göra mot invandrarfientlighet? Vad lär oss de historiska erfarenheterna i exempelvis Tyskland? Följ med på studieresa till Tyskland och diskutera dessa frågor tillsammans med jämnåriga från olika skolor i Sverige.

Tid : Under vt 2008– ht 2009 genomför vi två studieresor från Stockholm. Startdatum är fredagen den 14 november 2008 och fredagen den 17 april 2009 (sista anmälningsdag 10 oktober 2008 resp 13 mars 2009). Resan varar i sju dagar. Elever kan stiga på längs vägen utefter E 4-an söder om Stockholm.

Kostnad : Studieresan kostar 4200 kr och inbegriper bl.a. studiebesök, transporter, enkla övernattningar, frukostar och diverse inläsningsmaterial. Du betalar själv för övriga måltider, vi rekommenderar att du tar med dig ca 1500 kronor.

Notera : I din hemförsäkring finns ett utlandsreseskydd. Ring försäkringsbolaget och be om ett certifikat. Glöm inte det nya sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan. Se till att du har ett giltigt pass. Om du inte är svensk medborgare kan du behöva ansöka om visum till Tyskland.

OBS! Det här är en studieresa där det råder ett totalt alkoholförbud för både deltagare och ledare!

Förberedelser : När du anmäler dig får du en inbjudan till ett förmöte. Förmötet är inte obligatoriskt men är en bra del i förberedelsearbetet.

 

Preliminärt program :

Fredag - resa till Malmö, presentationer, inledande information och övernattning.

Lördag - Resa till Berlin via Rostock. Gruppdiskussion på färjan.

Söndag - Besök på f d koncentrationslägret Sachsenhausen. Träff med överlevande från Sachsenhausen. Gruppdiskussion.

Måndag – Stadsvandring i Berlin med anknytning till Andra Världskriget. Besök hos Afrikacentrum, som arbetar med flyktingar. Gruppdiskussion.

Tisdag - Besök på minnesmuseum i Wannsee Eftermiddagen och kvällen är fria för egna aktiviteter. Gruppdiskussion.

Onsdag - Studiebesök samt eventuell träff med tyska ungdomar som jobbar mot rasism. Gruppdiskussion.

Torsdag - Avresa från Berlin. Besök på Ravensbrück. Övernattning i Malmö. Utvärdering.

Fredag - Avresa från Malmö. Besök på flyktingförläggning i Alvesta. Hemkomst på eftermiddag eller tidig kväll.

OBS! Programmet är preliminärt och kan komma att ändras under reseförberedelserna.

Information : Svenska Fredskommittén:

Ta med: Sovsäck, liggunderlag, tandborste och många frågor. Glöm inte ditt giltiga pass.

Anmälan: Ring och boka plats. Skicka sedan in "ANMÄLAN". Vi skickar faktura till skolan. Avgiften skall vara hos Svenska Fredskommittén senast sju dagar innan avfärd. Vid avbeställning tillkommer en avgift på 400 kr per anmäld elev. Om resan avbeställes senare än sju dagar före avresedatum återbetalas endast halva avgiften.

Tillbaka