Tillbaka

”Bombspottning” på 10 platser i Belgien 8 juli 2006

(bombspotting = att peka ut kärnvapen)

10 år har gått sedan Internationella Domstolen (IJC) i Haag/Holland år 1996 i ett rådgivande yttrande fastslog att kärnvapen är illegala

10 år har gått medan kärnvapenstaterna har hållit fast vid sina kärnvapenstrategier och i och med det brutit mot folkrätten

10 aktioner ordnades den 8 juli i Belgien vid platser med antingen politisk, militär eller ekonomisk anknytning till de NATO-kärnvapen som är stationerade i Belgien

Barbara Brädefors och Agneta Norberg som deltagit i konferensen Freedom from Nuclear Weapons through Legal Accountability and Good Faith i Bryssel 6-7 juli deltog även i en av aktionerna. Parollerna- på både franska och holländska- framför Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet lyder: Stängt på grund av krigsförbrytelser.


Tillbaka