Är du måhända en av närapå 3000 "medlemmar" i
FRÖ-rörelsen?

Konstnären Egil Malmsten, Solna, initierade denna rörelse år 2000 och så här beskriver han de bakomliggande tankarna:

"FRÖ har inte kommit för att bråka utan för att ändra.

FRÖ är förkortning av Frihetsrörelse men utgår även från forntidens Frö, fruktbarhetens gud, som gett namn till många kända platser i vårt land. Frö är ju också det man sätter för att gro och växa. En jämn spridning har även skett genom utskrift av unika märken, ”frön”, som efter sex år i snitt räknar fyra hundra om året. Ovanför Solna centrum reser sig det mäktiga ”Fröet”, en fyra meter hög bronsskulptur av Bengt Amubdin. I Bergshamra brukades jorden under halva förra århundradet för statens fröodlingar och bostadskvarteret på denna mark gavs även namnet Fröet, liksom dagiset intill.


FRÖ, som verkat i sex år ”för fred, frihet, sanning och rätt” står utanför media, marknad och partier. Vi räknar snart tre tusen, men tar ingen avgift och för inget register. Men den som fått sitt ”frö” har även sått det. Det är inget man mister eller slänger eller förlorar. Så förblir FRÖ ”en konst, en lek och en saga”. Men med mod och kraft - genom tro, hopp och kärlek - skall dagens sådd bli morgondagens skörd."

Egil Malmsten har varit medlem i Svenska Fredskommittén i över 50 år och var med och bildade ”Konstnärernas fredskommitté” på 1950-talet.

Vill du komma i kontakt med Egil Malmsten kan du vända dig till SFK:s kansli