Medlemsorganisationer i Sveriges Fredsråd

Artister för Fred
Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen
Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn
Gröna Korset Sverige
Irakiska Kvinnoföreningen i Stockholm
Irakiska Demokratiska Föreningen
Nätverket Kultur för Fred
Skattebetalare för Fred
Somaliska Fredsrådet
Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén
Svenska Fredskommittén
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svensk-Kubanska Föreningen
Vännernas Samfund
Världsfederationsrörelsen

Övriga Länkar
Svenska Nätverket För Kärnvapennedrustning
Kvinnor för Fred
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Reaching Criticalwill
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Kristna Fredsrörelsen
Palme Center
Yrkesgrupper mot kärnvapen
Stoppa smyganslutningen till Nato!

Solidaritetshuset i Stockholm

Forum Syd
Svenska FN-Förbundet

Nätverket mot krig
Ofog
Nätverk för en kärnvapenfri värld

SIPRI Stockholm International Peace Research Institute
TFF The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Svenska Pugwashgruppen
Utrikespolitiska Institutet
Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa

Abolition 2000 Europe
ICJ The International Court of Justice
Amnesty International
Human Rights Watch

Global Network Against Nuclear Power and Weapons in Space Friends Committee on National Legislation (Nuclear Calendar) Abolition 2000
BANg-Europeiskt ungdomsnätverk mot kärnvapen

International Peace Bureau
World Peace Council

Friedensratschlag
The International Law Campaign/Aktion Völkerrecht

Centrum mot Rasism
UNITED for Intercultural Action

Färnebo folkhögskola

Startsida