Svenska Fredskommittén är partipolitiskt obunden och har följande ändamål:

Att på demokratisk grund verka för fred och avspänning i världen

Att skapa bredast möjliga opinion för fredens sak

Att möjliggöra ett samlat antiimperialistiskt uppträdande för fredens tryggande

Kommittén skall sprida information om krigens och fredens problem och i samverkan med andra organisationer, som verkar för samma syften, ta initativ till aktioner för att bredda och stärka fredsopinionen