Svenska Fredskommittén är en ideell organisation som bildades 1949 och som sedan dess har arbetat för fred och nedrustning, solidaritet och anti-rasism.

Vi vill bland annat stärka opinionen för kärnvapennedrustning och mot militariseringen av rymden. Vi har solidaritetsprojekt i både Ryssland och Latinamerika samt anordnar skolungdomsresor till Berlin med temat antirasism.

SFK är medlemsorganisation i Sveriges Fredsråd och en av huvudorganisationerna för Färnebo Folkhögskola. Vi finns i Solidaritetshuset på Södermalm i Stockholm