Solidaritet

Miljö- och solidaritetsprojekt i S:t Petersburg : Fredsseglingar- Neva River Clearwater- Hem till Hem- Mullepedagogik- Animerad film
se nedan

Solidaritetsprojekt i Latinamerika: Vandrande bigårdar i Chile- Medicin till Kuba- Mänskliga rättigheter

S:t Petersburg

Stockholms Fredskommitté har kommit att arbeta mycket med miljöhoten tack vare det arbete som började med fredsseglingar på 1980-talet och som sedan fortsatte tillsammans med den ryska miljöorganisationen Neva River Clearwater. Arbetet i Ryssland har även innehållit folkbildningsarbete med studiecirklar i demokratisk organisationskunskap, språk, folkkonst och musik. Stockholms Fredskommitté har i fyra års tid haft ett projekt som kallas Hem till Hem. Syftet var att få många nya ryska intresseorganisationer i kontakt med en svensk motsvarighet för att få stöd i sin organisationsutveckling och helst en samarbetspartner över gränserna. Många av dessa kontakter rör arbete med personer med funktionshinder. Eller föreningar för barn eller med barn som Neva River Clearwater.

Stockholms Fredskommitté har länge bedrivit praktiskt solidaritetsarbete i Östersjöområdet. Vi arbetar idag för att lösa våra gemensamma miljöproblem och hjälpa människorna att bilda starka folkrörelser.

Latinamerika

Svenska Fredskommittén arbetar med solidaritetsprojekt i Latinamerika. Inom vår medlemskår finns flyktingar från Latinamerika som har startat olika program för att stödja de politiska fångarna som fortfarande sitter i fängelse i sina hemländer. Solidaritetskvällar har ordnats och mat har lagats till intresserade svenska föreningar. Med intäckterna har mediciner, vitaminer och barnmjölkersättning köpts till kvinnor som sitter i fängelse.
Biodlingsprojekt i Chile "Bee-keeping Centre"