NATO ut ur Sverige! Stoppa NATO!

8-16 juni genomfördes USA/NATO historiens största flygkrigsövning
i Norrbotten. USAs fighter F15 och F16 deltar + ett 60tal andra stridsflyg.
Ett hangar fartyg ska stäva uppefter Bottenviken.
Vare sig försvarsutskott eller riksdag har diskuterat detta.
Protester mot NATO-övningen "Royal Arrow" i Norra Sverige. Demonstrationer, workshops och andra protester mot övningen äger rum i Luleå och på andra platser. För mer information, se bland annat www.natoutursverige.wordpress.com.

(Norrländska Socialdemokraten)

Gå in på www.space4peace.org för de senaste nyheter från Keep Space for Peace och Bruce Gagnon samt för att ta del av en rapport av Agneta Norberg angående Bruce besök i Norden förra året.

Glimtar från Europeiska Socialforum i Malmö

Bekämpa den smygande militariseringen av olika sektorer i samhället. Stöd kampen mot amerikanska baser i Tjeckien och samlas för ett fredligt och solidariskt Europa i samband med NATO:s firande av sin egen 60-årsdag. Det var några av de förslag som diskuterades under European Social forum (EFS) i Malmö den 15-19 september.

Svenska Fredskommittén deltog med 130 andra organisationer i EFS i mitten av september. ”Gör ett annat Europa möjligt. Öst och väst -tillsammans bygger vi allianser för kamp och alternativ” var rubriken på forumet och gemensam nämnare för de över 1000 programpunkter som arrangerades. Tio teman berörde konkreta områden som hållbar utveckling, fackligt samarbete, gemensam välfärd, solidaritet och antirasism. Temat ”Bygg ett Europa för en värld med rättvisa, fred och solidaritet mot krig, militarism och ockupation” samlade intresserade unga och gamla från många olika europeiska länder.

Svenska Fredskommittén arrangerade en workshop om det amerikanska missilförsvaret, en högaktuell fråga som samlade ett förtiotal intresserade i Ungdomens hus, där de radikala, aktionsinriktade fredsorganisationerna hade sitt tillhåll. Workshopen leddes av Bruce Gagnon, amerikansk fredsaktivist och grundare av nätverket Global Network Against Nuclear Power and Weapons in Space. Inbjuden var också Jan Tamas från den tjeckiska organisationen ”No bases”.

 

”75 % av vapnen som användes vid invasionen av Irak styrdes med hjälp av data från satelliter. Makten över rymden är makten över världen. Vi måste skapa en positiv vision tillsammans med andra sociala rörelser som tar fasta på omställning av den globala krigsindustrin för att ge resurser till klimatfrågan”

Bruce Gagnon, Global Network, USA

 

-70 procent av tjeckerna är emot utländska baser i landet, men regeringen lyssnar inte på oss. Skicka brev till er tjeckiska ambassad och försök påverka EU:s politik. Den planerade basen i mitt land är en europeisk fråga!

Jan Tamas, No bases, Tjeckien

 

-Jag hoppas att vi kan fortsätta att utbyta information och se om det är möjligt att ha samordnade aktioner, exempelvis i samband med NATO:s 60-årsfirande nästa år. Kan vi sätta press på EU-parlamentet att ta ett uttalande mot missilsförsvaret är det viktigt. Vi kan också besöka varandra och ordna talarturneér, internationell solidaritet är jätteviktigt!

Sophie Bolt, Campain for Nuclear Disarmament, England, t.h och Mell Harrisson.

 

 

-Seminariet om rustningen i rymden var intressant, jag har aldrig hört talas om detta nätverk. Jag tycker det är bra att koppla missilförvaret och rustningskostnaderna till miljö- och utveckling. Det är ineffektivt att bara bedriva kampanjer emot en sak. Det är också viktigt att erbjuda företag som vill verka i rymden alternativa, civila inriktningar. Det finns faktiskt tankar om banker i rymden. Man kan inte stoppa utvecklingen, men ändra dess inriktning.

Paddy Leckie, Skottland

 

 

-Vi har ordnat cykelmarscher i södra Tyskland mot planerna på baser i Tjeckien och Polen. Vår grupp bildades inför kriget i Irak. Sedan dess har vi tagit ställning i olika aktuella fredspolitiska frågor, inte minst i frågan om social fred. Med det menar vi växelverkan mellan social nedrustning och militär upprustning.

Bernd Reissman, Aktionsgruppen Fred Dresden, Tyskland

 

-Vi måste fokusera på att Star Wars ännu inte är en del av NATO, utan ett amerikanskt projekt. Vi måste påverka våra regeringar att rösta emot att missilförsvaret integreras i NATO!

Alexander Harang, Norwegean Peace Association, Norge

 

Vill du hjälpa protesterna mot missilförsvaret i Tjeckien? Skriv under uppropet på nonviolence.cz!

För mer information: www.nobases.eu